TUNÇBİLEK TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

      

 

 

 

 

 

 

EÜAŞ

TUNÇBİLEK TERMİK SANTRALI

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

 

Tunçbilek Termik Santralı Kütahya İl sınırları içinde Tavşanlı İlçesinin kuzeyinde Tunçbilek kömür bölgesinde kurulmuştur.

Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğümüzün ilk elektrik üretimine 32 MW lık I - II Ünitelerimizde 1956 yılında başlamış olup, 1965 yılında 65 MW lık III. Ünite devreye girmiştir. 1977 - 1978 yıllarında da 150 MW lık IV  - V Ünite devreye girmiştir.

Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğümüz kendi bünyesinde faaliyet gösteren kimya laboratuarı, yaptığı analizlerin kalitesini belgelemek, uluslar arası standartlarına uygunluğunu sağlamak amacıyla 2 yıl öncesi ISO - EN 17025 kömür analizleri ile ilgili akreditasyon belgesi almak için çalışmalara başlamıştır. Çalışmalarını tamamladıktan sonra 03.07.2009 Tarihinde TÜRKAK başvurusunu yapmıştır. 03 - 04 / Kasım / 2009 Tarihinde TÜRKAK denetçileri tarafından yapılan denetimi başarıyla tamamlamış ve 29.01.2010 Tarihinde akredite olmuştur.

Termik Santrallerde çevreye duyarlı ekonomik ve güvenilir bir enerjinin üretilebilmesi için kaliteli güvenilir bir kimya laboratuarının bulunması gerekmektedir. Bu düşünceyle 2008 yılında başlattığımız laboratuarımızı en son teknoloji ile donatma çalışmalarımız 03.07.2009 tarihinde tamamlanmış, TÜRKAK tarafından onaylanarak akredite olmuş ve TÜRKAK ‘ ın WEB sitesinde 29.01.2010 da yayınlanmıştır. Böylece İşletmemizde çevreye daha duyarlı, daha verimli ve güvenilir bir enerjinin üretilmesi mümkün olabilmektedir.

 

 

 Aziz TIĞ

 

 

İşletme Müdürü

 

 

 

KİMYA LABORATUVARI

 

İşletme Müdürlüğümüz Kimya servisi laboratuarında;

 İşletme Müdürlüğümüze alınan kömürlerin (gelen kömür ) ve kazana yanması için sevk ettiğimiz kömürlerin ( Yanan kömür ) her vardiya düzenli olarak kömür numuneleri otomatik numune alıcılarımızdan TS 2390 standardına uygun olarak alınıp laboratuarımızda elementel ve endüstriyel analizleri yapılmaktadır.

Ünitelerimizin su-buhar çevrimine ait 11 ayrı noktadan alınan su- buhar numunelerinin her vardiya düzenli olarak analizleri yapılmakta olup yine Soğutma suyu kimyasal şartlandırma analizleri, Su tasfiye işleminde kullanılan kimyasalların istenilen parametrelerde olup olmadığının kontrolleri yapılmaktadır.

İşletme Müdürlüğümüze alınan madeni yağların, Fuel-Oil ve motorinlerin kimyasal parametrelerine ait analizler de yapılmaktadır.

 

KÖMÜR ANALİZLERİ: İşletme Müdürlüğümüz Kömür analiz laboratuarı akreditasyon için 03/07/2009 tarihinde TÜRKAK’a başvurmuş ve 03-04/11/2009 tarihinde denetimini başarı ile tamamlamış olup, 29/01/2010 tarih ve AB-0356-T Akreditasyon numarası ile Akredite olmuştur.

 

 

KÖMÜR ANALİZ ÜNİTESİ: Kömür analiz ünitesinde hazırlanan kömürlerin analizlerinde kullanılan cihazlar:

 

 

KALORİMETRE CİHAZI : (LECO AC-500 ) Kömür hazırlama ünitesinde hazırlanan kömür numunelerinin kalorilerinin (ısıl değerlerinin) tayininde kullanılır.

 

 

ENDÜSTRİYEL ANALİZ CİHAZI : (LECO TGA-701) Kömür örneklerinde nem, kül, uçucu, sabit karbon analizlerinde kullanılır.

 

 

ELEMENTER ANALİZ CİHAZI : (LECO TRUSPEC CHN) Kömür örneklerinde karbon, hidrojen ve azot analizlerinde kullanılır.

 

 

KARBON ve KÜKÜRT ANALİZ CİHAZI : (LECO SC-144) Kömür örneklerinde Kükürt ve Karbon analizlerinde kullanılır.

 

KÜL ERGİME NOKTASI TAYİN CİHAZI : (LECO AF 700) Endüstriyel analizde elde edilen küllerin ilk deformasyon, yumuşama, erime ve akma noktalarının tayininde kullanılır.